การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้าของ Fah Mai Homemade แบ่งออกเป็น 4 พื้นที่การจัดส่งด้วยกันเริ่มจากพื้นที่ที่ 1 ถึงพื้นที่ที่ 4 ลูกค้าที่จะสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ Fah Mai Homemade กรุณาตรวจสอบวันเวลาที่มีการจัดส่งของแต่ละพื้นที่ก่อน

เนื่องจากโควิต 19 ระบาดอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่

เพื่ออำนวยความสะดวกและปอดภัยสำหรับลูกค้า fahmaihomemade.com ขอเปลี่ยนแปลงการจัดส่งสินค้าในแต่ละพื้นที่ของแต่ละวันเป็นส่งทุก ๆ วันทุกพื้นที่ที่ได้กำหนดไว้ เริ่มตั้งแต่ เวลา 9.30 น. – 15. 00 น.

พื้นที่ที่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ มีส่ง วันจันทร์-พุธ-ศุกร์ เวลา 11.00-14.30 น.

จากห้าแยกปากเกร็ดไปตามถนนแจ้งวัฒนะถึงไอทีสแควร์หลักสี่รัศมีซ้าย-ขวา จากถนนหลัก 1 กิโลเมตรบวกลบ รวมศูนย์ราชการทั้งหมด เมืองทองหนึ่ง ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ถนนป๊อปปูล่า ถนนถนนบอนด์สตรีท มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และอาคารหมู่บ้านอื่น ๆ ที่อยู่ในรัศมีดังกล่าว

พื้นที่ที่ 2 ถนนติวานนท์ มีส่ง วันอังคาร เวลา 11.00-14.30 น.

จากสามแยกสนามบินน้ำไปตามถนนติวานนท์ถึงโรงเรียนพระหฤทัย นนทบุรี รัศมีซ้าย-ขวา จากถนนหลัก 1 กิโลเมตรบวกลบรวมถึงโรงเรียนหอวังนนทบุรี โรงเรียนอัมพรไพศาล โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี และอาคารหมู่บ้านอื่น ๆ ที่อยู่ในรัศมีดังที่ได้กล่าวมา

พื้นที่ที่ 3 อำเภอปากเกร็ด มีส่ง วันพฤหสบดี เวลา 11.00-14.30 น.

เริ่มจากห้าแยกปากเกร็ดข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปตามถนนชัยพฤกษ์เลี้ยวซ้ายไปถึงตามถนนราชพฤกษ์สิ้นสุดที่จุดตัดกับถนนรัตนาธิเบศร์ รวมถึงอาคารหมู่บ้านสถานศึกษาที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตรบวกลบ ซ้าย-ขวา จากถนนหลัก

พื้นที่ที่ 4 วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 10.00-15.00 น

มีส่งทุกพื้นที่ที่ได้กล่าวมา ( พื้นที่ 1-3 )

ถ้าอยู่นอกพื้นที่จะส่งใหม ?

ในกรณีอยู่นอกพื้นที่การจัดส่ง (พื้นที่ที่ 1-4) ฟ้าใหม่โฮมเมดอาจจัดส่งให้ได้ซึ่งอาจมีการตกกันเป็นกรณีไปและระยะทางไม่ห่างจากพื้นที่การจัดส่งมากเกินไปแต่สำหรับน้ำผึ้งเดือน 5 ถ้าอยู่ในพื้นที่การจัดส่งบริการจัดส่งให้ฟรีตามวันเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละพื้นที่การจัดส่งซึ่งราคาจะอยู่ที่ขวดละ 160 บาท 2 ขวด 300 บาท ถ้านอกพื้นที่การจัดส่งหรือจังหวัดอื่น ๆ (ทั่วไทย) ขวดละ 200 บาท 2 ขวด 380 บาท รวมค่าส่ง

สินค้าฟ้าใหม่โฮมเมดทำในช่วงเวลากลางคืนนำส่งให้ผู้สั่งซื้อในข่วงเช้าและกลางวันในวันถัดไปดังนั้นการสั่งซื้อสินค้าอย่างน้อยต้องสั่งก่อนเวลา 20.00 น. ก่อนวันจัดส่ง

Shopping Cart