น้ำผึ้งป่าเดือน 5 เกสร 108 ตราฮันนี่โฮม เป็นน้ำผึ้งที่เก็บในเดือนเมษายนซึ้งเป็นฤดูแล้งจึงเรียกน้ำผึ้งเดือน 5 ซึ่งมีกลิ่นหอมหวานเป็นน้ำผึ้งที่ออกมาจากเกสรดอกไม้ป่านานาชนิดในธรรมชาติซึ่งหนึ่งปีจะมีน้ำผึ้งเดือน 5 แค่ครั้งเดียว

Shopping Cart